Det var fra april til september i fjor at kommunerevisjon gikk igjennom kommunens forebyggende og oppfølgende arbeid rundt sjukemeldte. Det var enhetene Gullbring barnehage, Bø skule, somatisk avdeling og avdeling skjerma på Bø sjukeheim, samt teknisk enhet, som var gjenstand for undersøkelsen som er bestilt av kontrollutvalget. Ifølge tall fra KS, er det bare Notodden og Nome som har høyere sykefravær enn Bø.

– Vi kom ikke helt til bunn i hvorfor KS sine tall viste at sykefraværet var tre prosent over det Bø selv måler, sa Geir Kastet Dahle fra kommunerevisjonen.

– Enkelte steder er det opp mot fire prosents forskjell på KS sine tall og kommunens egne. Hvilket sykefravær har vi egentlig, spurte Aps Jon Halvor Svalbjørg.

Revisjonen konkluderer med at metoden Langtidsfrisk i liten grad blir brukt.

– Det er et klart ansvar for alle ledere fra administrasjonen og nedover å ta Langtidsfrisk i bruk, sa Venstres Bergit Askildt Myrjord.

Kommunen får ros for å ha god oversikt over ansvar, oppgaver, og for å ha tydelige fastsatte mål for sykefraværsutviklinga. Samtidig mener de at man burde ha gjennomført tiltak for å få kunnskap om hva som kan forebygge sykefravær. Også oppfølginga av sjukemeldte får kritikk. Til tross for at rutinene virker å være godt kjent med lovverket for oppfølging, svikter det i praksis.

I 2016 har man budsjettert med en solid nedgang i sykefraværet.

Administrasjonen legger fram sin forklaring til kontrollutvalget i mai.