Over 100 studenter står uten bolig

BØ: 118 personer venter på et sted å bo i Bø før studiestart neste uke.