De nasjonale foreldreutvalgene for barnehage og grunnopplæring skal hente innspill fra tusenvis av foreldreutvalg landet rundt, og sikre at foreldrenes stemmer blir hørt i politiske prosesser.

Siden 1976 har foreldrerepresentantene jobbet fra Oslo. Nå mener regjeringen de kan høre foreldrene like godt enten de sitter i Oslo eller i Bø. I sommer ble det vedtatt å flytte alle de ti arbeidsplassene tilknyttet utvalgene til Telemark i løpet av året, skriver Klassekampen.

Flyttingen er en del av arbeidet med å spre statlige arbeidsplasser ut over landet. Utvalgene selv tror tvangsflytting vil knuse fagmiljøet, og hindre at foreldre blir hørt i politiske prosesser.

– Foreldre kjenner barna sine best, og derfor må foreldrene være med på avgjørelsene som tas. Det blir vanskelig å gjøre fra Bø, når politikkutformingen og fagmiljøene er i Oslo, sier Marie Skinstad-Jansen, leder i Foreldreutvalg for barnehagene.

Kunnskapsdepartementet har gitt de ti ansatte frist til nyttår med å varsle om de blir med på flyttelasset.

– Ved å flytte sekretariatet til Bø i Telemark, får Midt-Telemark ti statlige arbeidsplasser. Det er viktig for regjeringen å fordele de statlige arbeidsplassene i hele landet, sier statssekretær Magnus Thue (H) i departementet.

Han mener dagens teknologi gir gode kommunikasjonsmuligheter og tror det er sunt med litt avstand til makten.