Her foreslås det 30 og 90 kroner i bompenger

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

SELJORD/BØ: Statens vegvesen har levert bompengeutredningen for riksvei 36 strekningen Bø-Seljord. Nå skal saken opp til politisk behandling.

DEL

Statens vegvesen foreslår at Telemark fylkeskommune, Seljord, Bø, Sauherad og Nome vedtar at bompengetakstene skal ligge på 29,92 kroner for takstgruppe 1 og 93 kroner for takstgruppe 2.

Det legges opp til en innkrevingsperiode på 15 år, og bompenger i begge retninger. Utbedringen av veien gjelder for de to parsellene Stodi og Bukti.

- Utbedringen vil gi en bedre fremkommelighet for både lette og tunge kjøretøy. Prosjektet er forutsatt 100 prosent bompengefinansiert, og det er lagt til grunn oppstart i 2019 og ferdigstilling i 2021, skriver Statens vegvesen i sin innstilling.

Ulykkesutsatt strekning

Strekningen som skal utbedres er en ulykkesutsatt strekning. I perioden 2005 til 2015 har det vært ti personskadeulykker på denne veien. En av disse har vært en dødsulykke.

- Når utbedringen er ferdig vil parsellene få tilfredsstillende vertikal- og horisontalkuravtur, god vegbredde, gode grøfter, bedre sikt, trafikksikre og oversiktlige adkomstveier og en fartsgrense på 80 km/t. Den nye vegen skal bygges med en bredde på 8,5 meter, og tunnelen skal ha en bredde på 10,5 meter, skriver vegvesenet i sin utredning.

Passeringstak

Som for Bypakke Grenland vil det være et AutoPASS-system i drift for å kreve inn bompenger. Det betyr at det også her vil vær rabatt for å kjøre med brikke. Det er lagt til grunn en rabatt på 20 prosent for takstgruppe 1 ved bruk av brikke.

- For å kompensere for stor bompengebelastning foreslås det et passeringstak på 40 for kjøretøy i takstgruppe 1 ved bruk av elektronisk brikke, konkluderer vegvesenet. De 40 passeringene gjelder per kalendermåned.

Nå sendes vegvesenets grunnlag ut for behandling i de ulike kommunene. Både Bø, Sauherad, Nome og Seljord er henstilt om å gjøre likelydende vedtak i saken. Også fylkestinget i Telemark fylkeskommune skal behandle saken.

Artikkeltags