Aksjeselskap har gått konkurs

BØ: Bø Kiosk & Spill AS har gått konkurs. Ni ansatte mister jobbene sine.