Først i lan­det med å sel­ge øl og sider på par­ke­rings­plass: – Litt av en re­vo­lu­sjon med tan­ke på å sel­ge al­ko­hol

BØ: Reko-rin­gen i Midt-Telemark er strå­len­de for­nøyd med sin ny­es­te pro­du­sent på lista. 19. de­sem­ber vil det også være mu­lig å hente seg øl og sider fra Lind­heim øl­kom­pa­ni. – Vel­dig gøy å være først i lan­det med det­te, sier Mie Dahl­mann Jensen fra Reko-rin­gen.