Gå til sidens hovedinnhold

Blefjell sykehus kan bli splittet

Artikkelen er over 13 år gammel

16. april skal de nye områdestrukturene for sykehus utenfor hovedstaden legges frem. Notodden og Tinn kan havne sammen med både Sykehuset Telemark, Sykehuset Asker og Bærum eller Sykehuset Vestfold.

De nesten 100 000 innbyggerne som i dag hører inn under Blefjell sykehus kan i løpet av året bli spist opp av andre foretak eller tilhøre helt nye sykehusområder. En løsrivelse fra Kongsberg er ikke usannsynlig.

AVGJØRES I OKTOBER

I midten av april skal Helse Sør-Øst bestemme seg for hvor de nye sykehusgrensene skal gå. Da skal styret vedta antall sykehusområder og antall foretak. Det skal defineres hva som skal være regionale funksjoner og hvordan de skal organiseres. Deretter skal det bestemmes hvilke sykehus som får hvilke oppgaver og hvilke strukturgrep man skal ta.

I praksis skal man fordele spesialisthelsetjenestene somatikk, psykisk helse og rus innenfor hvert av de nye sykehusområde. Så sendes forslagene ut på høring der blant annet regionråd, kommuner og brukerorganisasjoner skal si sin mening - i tillegg til styrene i helseforetakene. I oktober kommer det endelige vedtaket i Helse Sør-Øst.

INNHOLD VIKTIGST

I går var disse problemstillingene oppe til debatt i Kongsberg-regionen. De syv medlemskommunene kom ikke frem til en uttalelse i går, men signaliserte at de svært gjerne blir tatt med på debatten fremover - tross den knappe tiden som gjenstår.

- For meg er innholdet i de nye områdene viktigst - og at pengene som følger med er i samsvar med innholdet. Det er mer viktig enn strukturendringer, sa Notodden-ordfører Lise Wiik (Ap).

- Trygghet i lokalsamfunnet og tjenestetilbudet innenfor regionen er viktigst for meg, sa også Kongsberg-ordfører Vidar Lande (Ap).

Han mente man kunne få en avklaring på akutt- og fødetilbudet i revidert statsbudsjett.

FOR SMÅTT FOR SØR-ØST

Årsaken til de nye områdeplanene er at man betrakter dagens struktur som uoversiktlig. Det vises til manglende samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten - og innad i spesialisthelsetjenesten.

Videre mener Helse Sør-Øst at enhetene er for små, at alle sykehus gjør alt - altså at det er for mange som tilbyr det samme. Helseforetaket mener også at det er for mange små opptaksområder i Helse Sør-Øst. Ett av kriteriene som foreslås for de nye sykehusområdene er at det samlede pasientvolumet skal ligge på mellom 300 000 og 500 000 personer.

DYR LØSNING

Blefjell sykehus er i en spesiell situasjon - med tre lokalsykehus i to fylker. I sin foreløpige innstilling til Helse Sør-Øst understreker konstituert direktør Ivar Dahl at det er to forhold Helse Blefjell står fast ved.

- En ny organisering og inndeling av sykehusområdene må ikke føre til at nåværende opptaksgrunnlag for driftsstedene Notodden og Rjukan blir svekket.

Det andre poenget Dahl understreker er at man har jobbet i seks år med å drifte organisasjonen og at det vil koste mye penger og først fisjonere Blefjell - for så å fusjonere helseforetaket igjen.

Ledelsen ved Blefjell sykehus vil heller ikke gå med på å opprettholde sykehus som kun har en medisinsk akuttfunksjon. De ser helst at helseforetaket består som i dag.