NAF oppfordrer sine medlemmer til å kreve en skriftlig garanti fra verkstedene for en rekke forhold knyttet til utbedringen av dieseljukset. Volkswagen vil ikke signere.

Etter mange henvendelser fra medlemmer, har NAF har sendt ut et brev som bileierne skal ta med seg til verkstedet.

Meningen er at forhandlerne skal skrive under på at de er innforstått med at det kan komme økonomiske krav dersom bilen får «andre og/eller dårligere egenskaper som følge av jukseprogrammet eller utbedringen av dette».

Importøren av de tre berørte merkene, Harald A. Møller, sier til VG at de ikke kommer til å signere brevene.

– Vi har meddelt Naf at brevet de har sendt ut er unødvendig konfliktskapende og misvisende, da det kan gi inntrykk av at kundene mister rettigheter de ikke vil miste. Kundene er allerede godt dekket av norsk lovgiving, sier informasjonssjef i Volkswagen, Anita Svanes.

I september ble det kjent at Volkswagen har jukset med utslippstallene på omtrent 11 millioner biler, ved å installere et ulovlig dataprogram som justerer motoren slik at utslipp av farlige gasser går ned.