I disse dager sender Skatteetaten purring til eiere av tyngre kjøretøy, som ikke har betalt vektårsavgiften. Dette gjelder 3.600 kjøretøy, og utgjør hele 13,6 millioner kroner.

Les også: Vegvesenet advarer: Kaller inn 1.000 trafikkfarlige biler

Kjøretøy med tillatt totalvekt på 7.500 kilo eller mer skal betale vektårsavgift.

Les også: Politiet fikk nok av mannens ruskjøring - fjernet bilskiltene

Hvor mye du skal betale, avhenger blant annet av kjøretøyets vekt, antall aksler og fjæringssystem.

163,7 millioner kroner

Totalt sendte Skatteetaten ut i overkant av 56.000 krav for første termin. Avgiften utgjør 163,7 millioner kroner.

Av disse har altså 3.600 kjøretøyeiere ikke betalt. De mottar nå purring fra Skatteetaten.

– Eier er ansvarlig for at det betales riktig avgift. Hvor mye du skal betale avhenger av kjøretøyets egenskaper, forklarer Kjell Vindvik som er seniorrådgiver for vektårsavgift og vrakpant, i Skatteetaten.

Mer for dieselmotor

For dieseldrevne kjøretøy skal det også betales en miljødifferensiert avgift.

Faktura for vektårsavgiften sendes ut av Skatteetaten to ganger i året med forfall 20. februar og 21. august.

Se alle satser for vektårsavgift

– Dersom avgiften ikke betales, vil bilen bli begjært avskiltet. Du risikerer da å bli stoppet av Statens vegvesen som klipper skiltene på stedet, advarer Vindvik.

Vektårsavgift skal bare betales for tunge kjøretøy med tillatt totalvekt på 7.500 kilo eller mer. For kjøretøy under 7.500 kilo skal du betale årsavgift.

Privatpersoner

– De aller fleste avgiftspliktige er profesjonelle aktører som transportfirmaer, leasingselskap og entreprenører, men også noen private har biler i denne kategorien, avslutter Vindvik.

Kjøretøyeiere med spørsmål om vektårsavgiften kan kontakte Skatteetaten, som overtok ansvaret for vektårsavgiften fra Tolletaten 1.januar 2016.