[Broom.no] Det blir stadig mer fokus på utslipp fra bilparken. Vinterens dieselforbud i Oslo er ett eksempel. Utslippene påvirker også bilprisene i stor grad, fordi det er en viktig faktor i utregning av bilavgiftene.

Mange er også opptatt av miljøaspektet når de kjøper nybil.

En helt ny merkeplakat skal gjøre det lettere å velge ny bil ut fra energi- og miljøegenskaper. Bak den nye ordningen står hele bilbransjen.

Går lenger enn EU

Den nye merkeplakaten for energi- og miljøegenskaper skal gi bilkjøperne den beste informasjonen om de ulike bilmodellenes energiforbruk og avgassutslipp. Den nye norske ordningen går lengre enn det gjeldende EU-direktiv krever.

– I tillegg til å vise drivstofforbruk og CO2-utslipp som i dag, vil den nye merkeplakaten gi utvidete opplysninger om utslipp av nitrogenoksyder (NOx) og beregnet energiforbruk. Opplysninger om avgiften som beregnes basert på utslippene av henholdsvis CO2 og NOx for de forskjellige modeller og typer er også med, sier sjefingeniør Asbjørn Johnsen i Statens vegvesen.

Tas i bruk nå

Merkeordningen vil ha en rangering som viser hvordan aktuelle bilmodeller plasserer seg på en utslippsskala.

Den nye merkeplakaten blir å finne på utstilte biler etter hvert som bilforhandlerne i disse dager tar den i bruk.

Nye tilpasninger må gjøres når det fra høsten 2017 innføres en ny testsyklus for godkjenning av biler.

Lettere å velge bil

– Uansett er innholdet i den nye merkeplakaten godt egnet når forbrukerne ønsker å legge vekt på egenskaper som har betydning for klima og miljø når man skal kjøpe bil, sier Johnsen, i en pressemelding.

Det var Samferdselsdepartementet som ønsket en endring av merkeplakaten for å gjøre det lettere å velge ny bil ut fra klima- og miljøegenskaper. Det var også et mål å få synliggjort hvilke avgifter som påløper ut fra hvilke utslipp som bilene har.

Statens vegvesen har vært ansvarlig for arbeidet sammen med Bilimportørenes Landsforening (BIL), Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Norges Automobil-forbund (NAF).

Opplysningsrådet for Vegtrafikken (OFV) leverer datagrunnlag og systemet som generer merkeplakaten til bilforhandlerne.