Nye helseregler for førerkort - noen kan miste retten til å kjøre

Artikkelen er over 4 år gammel

SKIEN: Fra 1. oktober blir det innført nytt regelverk om krav til helse for å kunne ha førerkort. De nye reglene skal enklere enn før avgjøre om den enkelte fyller helsekravene eller ikke. For noen vil det nye regelverket bety at muligheten til å ha førerkort bortfaller.

DEL

Det stilles visse krav til syn, helse, hørsel og førlighet for den som skal føre motorkjøretøy. Disse kravene skal sikre at føreren har tilstrekkelig helse til å kunne kjøre sikkert.

De nye helsekravene kan du lese her.

Kan miste muligheten til førerkort

De nye førerkortreglene som trer i kraft 1. oktober gjør det enklere å avgjøre om den enkelte fyller helsekravene eller ikke, både for lege og førerkortsøker. Reglene gjelder over hele landet.

Fylkesmannen i Oppland opplyser at i det nye regelverket vil bli svært liten mulighet til å kunne få innvilget dispensasjon for førerkort, dersom helsekravet ikke er oppfylt. For noen vil muligheten til å ha førerkort bortfalle etter det nye regelverket.

Det vil bli mindre rom for skjønn – og dermed mest mulig likebehandling, melder Statens vegvesen.

Helsedirektoratet opplyser at helsesvikt kan være en sikkerhetsrisiko i trafikken på ulike måter. Noen sykdommer kan gi anfall med illebefinnende eller bevissthetstap. Dette kan gjelde hjertesykdommer, diabetes, epilepsi og epilepsiliknende tilstander. Personer som har mistet bevisstheten eller besvimt har en viss risiko for å få et nytt bevissthetstap. Det kreves derfor en viss observasjonstid før man får lov å kjøre igjen.

Fastlegen avgjør mer

Vegvesenet melder at fra 1. oktober vil det bli enklere for fastlegen å avgjøre om helsekrav til førerkort er oppfylt eller ikke, og vil resultere i at færre må søke Fylkesmannen om dispensasjon fra helsekravene.

Helsedirektoratet har utarbeidet ny helseattest som skal tas i bruk av alle leger fra og med 1. oktober. Den nye helseattesten kan ikke være eldre enn tre måneder ved innlevering til trafikkstasjonen.

Helseattester utstedt før 1. oktober kan brukes fram til 1. april 2017, forutsatt at de ikke er eldre enn seks måneder ved innlevering til trafikkstasjonen.

Førerkort som utstedes fra og med 1. oktober for klasser som krever helseattest, vil få gyldighet beregnet ut i fra datoen helseattesten er utstedt (og ikke fra dato førerkortet er utstedt som tidligere).

Artikkeltags