Og bil er en gjenganger her. Bileiere blir stadig mer utspekulerte, når de forsøkte å lure forsikringsselskapet sitt. Derfor har også forsikringsbransjen intensivert sine undersøkelser.

– Vi har sterkt fokus på å avdekke forsikringssvindel og avslører slik svindel innen de fleste typer skadeforsikring. Forsikringsselskapenes kamp mot svindel sparer ærlige kunder for millioner av kroner i ekstra forsikringspremie, sier utredningssjef Rune Skare i Tryg Forsikring.

Forsikringssvindel skjer typisk enten ved at en reell skade overdrives, eksempelvis at det i en tyverisak føres opp gjenstander som man ikke hadde eller som ikke ble borttatt, eller at en skade arrangeres.

Ute etter kontantoppgjør

Arrangerte skader topper både innen bil og båt, men også når det gjelder bygningsforsikring. Svindel med motorkjøretøy står for 43 prosent av skadeforsikringssakene.

– Målet ved å arrangere kollisjoner er å påføre kjøretøy skader som utløser erstatning, fortrinnsvis kontantoppgjør. Slik svindel avsløres ofte med en kombinasjon av taktisk og teknisk utredning, også rekonstruksjoner. I ett nylig tilfelle hevdet sjåførene å ha kollidert mens begge bilene var i fart, mens vår utredning og rekonstruksjon ved hjelp av avansert verktøy viste at den ene bilen måtte ha stått helt stille under sammenstøtet, forteller Skare.

Måtte dekke alle kostnader selv

En gjenganger blant de som blir tatt er å melde inn skade like etter tegning av forsikring.

– I ett tilfelle kolliderte vedkommende på morgenen, kjørte så hjem og bestilte forsikring, før skade ble meldt senere samme dag. Kollisjonen skulle da angivelig ha skjedd etter at avtale om forsikring var inngått. Vår utredning avdekket at tidspunktet var oppgitt feil med vilje, noe som kunne dokumenteres via motpartens mobiltelefon som var brukt til varsling umiddelbart etter kollisjonen, sier Skare.

Vedkommende måtte dekke alle kostnader selv, over 100.000 kroner.

Tyveri fra ærlige kunder

Saken ble rutinemessig politianmeldt og vedkommende erklært uønsket som fremtidig kunde hos oss, sier Skare.

Tryg får tips fra utenforstående, men det er forsikringsselskapene selv som avslører de fleste svindlerne. Antall svindelsaker har økt med over 70 prosent de siste ti årene.

– I praksis innebærer enhver svindel et tyveri fra våre ærlige kunder og gjør forsikring dyrere enn nødvendig. Forsikringsbransjen sitter ikke stille og ser den negative utviklingen fortsette. I Tryg arbeider vi målrettet for å avdekke forsikringssvindlerne, blant annet ved å implementere gode dataverktøyer som kan bidra til å avdekke saker som bør undersøkes nærmere. Vi har i tillegg som hovedregel at alle forsøk på forsikringssvindel skal politianmeldes. Det å bli tatt for forsikringssvindel kan fort bli kostbart, man taper enhver rett til erstatning og risikerer både fengsel og oppsigelse av sine forsikringer, sier Skare, i en pressemelding.