Årsavgiften for motorvogn forfalt til betaling 20. mars. Til sammen ble det sendt ut 3,6 millioner krav. En måned etter at fristen gikk ut viste tall fra Skatteetaten at 289.000 krav fortsatt ikke var betalt.

Sju måneder etter at fristen for betaling gikk ut, er det fortsatt 60.000 som ikke har betalt årsavgiften. Disse begynner å leve farlig, skriver broom.no. Kravene har nemlig blitt sendt over til Statens innkrevingssentral for tvangsinnkreving.

De siste årene har Statens vegvesen benyttet en såkalt skiltscanner. Den plasseres som oftest i forkant av et kontrollsted. Scanneren sjekker alle registreringsnumre som passerer opp mot en sentral database. De som har anmerkninger i systemet, kan dermed risikere å bli vinket inn til kontroll.

Dette gjelder blant annet dem som ikke har betalt årsavgiften. Når de blir stoppet, vil det bli sjekket om kjøretøyet fortsatt er begjært avskiltet. Hvis det er tilfelle, blir skiltene klippet og bilen tas ut av trafikken.

For å få skiltene tilbake, må bileierne først betale årsavgift og tilleggsgebyrer. I tillegg kommer gebyr til Statens vegvesen for å få skiltene tilbake.

For mange kan det dermed bli en dyr fornøyelse å lure seg unna årsavgiften.