[Broom] Omleggingen fra FM-nett til DAB+ er i full gang. Slukkingen av FM-nettet (med unntak av en del lokalradiostasjoner) startet i Nordland, og jobber seg taktfast sørover gjennom hele landet.

Det betyr at for hver uke som går, er det nye bilradioer som slutter å ta inn de store radiokanalene.

Løsningen er "enkel", og handler om å ettermontere DAB-radio i bilen. Men det finnes en rekke ulike varianter å velge mellom.

For eksempel kan en bytte hele radioen eller gå for en helintegrert løsning, der radioen styres og leses av akkurat som før. Det er det beste. Men disse koster også mye mer enn de enkle adapterne mange velger i stedet.

Problemet er at adapterne ikke er like trygge. Forsikringsselskapet Tryg advarer rett og slett mot frittstående/løse DAB-adaptere i bil.

– Bytt ut bilradioen

– Vi går så langt som å fraråde løse DAB-adaptere i bilen. Vi trenger ikke flere dingser som distraherer oss. Sjåførene forholder seg allerede til mobiler, GPS-skjermer og underholdningselektronikk i bilen, sier leder i Tryg Forsikring i Norge, Espen Opedal.

Han påpeker også at brukervennligheten til DAB-adapterne er varierende.

– Det kan for eksempel være vanskelig å skifte kanal, og da kan det være direkte trafikkfarlig å bruke dem, sier leder i Tryg Forsikring i Norge, Espen Opedal.

Økning i eneulykker

Antall eneulykker på norske veier har steget dramatisk de siste ti årene. Dette støttes av bransjetall fra Finans Norge.

En del av disse ulykkene oppstår fordi sjåføren blir distrahert, for eksempel av en mobiltelefon.

– Et DAB-adapter vil bidra til ytterligere forstyrrelse av bilføreren og kunne føre til enda flere ulykker, sier Opedal.

Kan få redusert utbetaling

Tryg anbefaler at man bytter ut den gamle FM-radioen i bilen til en ny DAB-radio, i stedet for et adapter.

– Det koster litt mer, men er mye sikrere, sier Tryg-sjefen.

Han minner om at forsikringsutbetalingen kan bli redusert etter en ulykke dersom det viser seg at sjåføren lot seg distrahere av elektroniske innretninger i bilen.