DNØ Behandlingssenter er organisert under den statlige etaten BUF-etat. Mats Nyman i BUF-etat Region Sør bekreftet i går at institusjonen skal nedlegges, men henviste videre til regiondirektør Pål Frydenberg for ytterligere informasjon.

Nyman meddelte imidlertid at det i dag mandag vil bli lagt ut en pressemelding hvor det gjøres rede for bakgrunnen for nedleggelsen.

Pål Frydenberg svarte ikke på TAs henvendelser i går kveld.

SJOKKERT OG FRUSTRERT

Det var på et allmøte 18. januar de ansatt ble informert om at det går mot nedleggelse. Faktisk nedleggelse ville skje fra og med datoen den siste beboeren flyttet ut, og det er 6. februar.

Ansatte TA har snakket er sjokkert og frustrert over nedleggelsen. Samtidig blir det understreket at ingen har fått noen skriftlig oppsigelse, men at det skal føres samtaler med den enkelte omkring mulighetene for andre stillinger i BUF-etat.

TRENERING?

Det skal være kommet stadig færre ansøkninger til DNØ i den senere tiden, uten at de ansatte har fått vite årsaken. Senere har er det også blitt kjent at det står 12 ungdommer på venteliste til en nyåpnet institusjon i Sandefjord.

Det spekuleres derfor i om det kan være skjedd en bevisst trenering fra BUF-ledelsens side.

Hjemmet i Sandefjord, som er lagt opp etter den samme faglige modellen som DNØ, kan ta 16 beboere mens antallet på DNØ er ni.