Kan fyllekjøre på sjøen – men beholder likevel førerkortet

Vanligvis har ikke promillekjøring med bil og båt noen direkte sammenheng for politiet. Men det finnes unntak. Foto: Scanpix

Vanligvis har ikke promillekjøring med bil og båt noen direkte sammenheng for politiet. Men det finnes unntak. Foto: Scanpix

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Men ett unntak finnes.

DEL

Båtsesongen er for lengst i gang, og det er mange som nyter sjøen til det fulle akkurat nå.

Men tiden vi er inn i, innebærer også ulykker – hvor flere er relatert til alkohol.

Det er nemlig en kjent sak at mange tøyer grensene litt ekstra når de er om bord i båten, ettersom promillegrensen på sjøen er 0,8 – og ikke 0,2 som i bilen.

Ingen direkte sammenheng

Men trodde du at også førerkortet for bil ryker hvis du blir tatt med for høy promille på sjøen? Da tar du i utgangspunktet feil. Disse to tingene henger nemlig ikke sammen i utgangspunktet.

– Hvis du kjører båt med for høy promille, er det ikke slik at du automatisk mister førerkortet for bil også. Det er altså ingen direkte sammenheng mellom lovbrudd i bil og båt, forteller leder av fag- og metodeavdelingen i Utrykningspolitiet (UP), Olav Markussen.

Det finnes knapt noe bedre enn å tilbringe en varm sommerdag om bord i båten. Foto: Scanpix

Det finnes knapt noe bedre enn å tilbringe en varm sommerdag om bord i båten. Foto: Scanpix

Fratar deg førerretten

Men det finnes unntak – som mange kanskje ikke er klar over. Markussen viser til vegtrafikklovens paragraf 34, som sier:

Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn.

Det vil si at bil-lappen kan ryke dersom en gjentatte ganger blir tatt for promillekjøring i båt (eller andre forhold som tilsier at man ikke har den nødvendige vandel eller edruelighet som vegtrafikkloven forutsetter man må ha for å inneha førerrett).

– Det er helt korrekt. Politiet kan frata deg førerretten til bil, selv om foretredelsen er gjort om bord i en båt, bekrefter Markussen i Utrykningspolitiet.

Dette risikerer du på sjøen

  • Promille mellom 0,8 og 1,5 straffes med bøter.
  • Promille mellom 1,5 og 2,0 gir under ellers normale omstendigheter bot og betinget fengsel.
  • Promille over 2,0 automatisk gir bot og ubetinget fengsel selv om det ikke foreligger skjerpede omstendigheter.
  • Boten settes normalt til en tredels brutto månedsinntekt, men kan under skjerpede omstendigheter bli høyere.

Artikkeltags