43 barn trenger et nytt hjem. Kan du hjelpe?

SKIEN: Behovet for fosterhjem har vært stort de siste årene, nå er det mer prekært enn noen gang.