To timer onsdag mellom klokka 14 og 16, arrangerer Unio, LO og YS politisk streik.

Streiken er mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. De tre forbundene har tilsammen 1,5 millioner medlemmer over hele landet, i en rekke bransjer.

I Telemark blir det fire markeringer i Kragerø, Porsgrunn, Notodden og på Rjukan. Den største markeringen vil finne sted i Rådhusamfiet i Porsgrunn. Her blir det serveringer av pølser fra klokken 14 og appeller og underholdning fra klokken 15.

Tog og buss

Reiser du kollektivt kan det nok være greit å vite at mellom 30 og 40 av bussjåførene til Nettbuss Sør i Grenland går ut i streik mellom klokken 14 og 16. Dette vil ramme noe under halvparten av metro og pendelrutene, bekrefter avdelingsleder Øyvind Hanssen i Nettbuss.

- Bussene vil ikke stanse ved holdeplassene klokken 14, men kjøre ruten ut, forteller Hanssen. Det samme vil skje klokken 16. Da kjører de streikende sjåførene ut fra oppstillingsplassen på Rabben og ut til det stedet hvor de skulle være ifølge rutetabellen. Ved 1630-tiden skal rutene gå som normalt.

- Jeg kan bare oppfordre passasjerne til å møte opp på holdeplassene. Det er jo i en periode med ti-minuttersavganger på metro-linjene, så uansett vil det komme busser forholdsvis ofte, sier Hanssen.

Når det gjelder tog vil samtlige av NSBs tog blir stående bom stille mellom klokka 15 og 16.

Ekspressrutene til Nor-way bussekspress blir ikke rammet av streiken. I Telemark gjelder det Grenlandsekspressen, Haukeliekspressen, Rjukanekspressen, Lavprisekspressen, Konkurrenten og Telemarksekspressen.

Barnehager og skoler

Utdanningsforbundet, som er organisert under Unio, er blant de største forbundene som er med i streiken. Dette innebærer at lærere, ansatte på skolefritidsordninger og aktivitetsskoler, samt barnehageansatte kan streike.

Hvorvidt man deltar i streiken er imidlertid opp til hver enkelt ansatt. Deretter er det opp til arbeidsgiver - altså rektor eller barnehagestyrer - om hver enkelt skole og barnehage skal stenge.

Sjekk derfor med ditt barns skole eller barnehage, for å sjekke om du må belage deg på tidlig henting onsdag.

Utdanningsforbundets medlemmer skal imidlertid være blant dem som har varslet høyt oppmøte, og det er derfor grunn til å tro at streiken vil ramme mange.

I Porsgrunn vil enkelte kommunale barnehager og så godt som alle skolefritidsordninger holde stengt fra klokken 14. Det bekrefter HR-ansvarlig Heidi Gule i Porsgrunn kommune.

Grenland barnehagedrift er en av de største private aktørene her i fylket med sine 10 barnehager. Seks av disse vil holde stengt fra klokken 14 onsdag. Det betyr at foreldrene må hente barna sine før den tid.

Dette gjelder Maurtua, Kongerød, Trollmyra, Klyveskogen og Limi barnehager i Skien og Marthas hage i Bamble.

- Alle foreldrene har fått beskjed, sier personalsjef Eirik Sannes Østerlid i Grenland barnehagedrift.

Liv, helse og sikkerhet

Også Politiforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet (blant annet helse- og sosialarbeidere), deltar i streiken, men understreker at - som vanlig - skal liv, helse og sikkerhet ivaretas under streiken.

Det betyr at, selv om streiken er lovlig og alle medlemmer i utgangspunktet kan delta, må arbeidsgiver sørge for at det er tilstrekkelig personell på jobb i yrker som ivaretar liv, helse og sikkerhet.

Usikkert om stengte butikker

De tre forbundene organiserer også en rekke andre yrkesgrupper, som blant annet ansatte i handelsnæringen og håndverkere.

Om dette fører til stengte butikker er foreløpig uvisst, og vil trolig ha varierende utslag lokalt.