Barnehager uten ruskompetanse

Artikkelen er over 12 år gammel

SKIEN: Ansatte i grunnskolen og barnehagene mener de har for lite kompetanse til å se tegn til rusmisbruk i barnas familie.

DEL

Det viser en undersøkelse Borgestadklinikken har gjort i samarbeid med Barne-, ungdom og familieetaten region Sør på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Anslag fra Arbeids- og sosialdepartementet tyder på at rundt 200 000 barn lider under foreldrenes rusmiddelbruk. Og i følge SINTEF Helse finnes det rundt 15 000 barn av psykisk syke foreldre som er under behandling, skriver VG.

- TRENGER Å LÆRE MER

235 ansatte i skoler, barnehager, barnevern og sosialtjeneste i de fire kommunene Porsgrunn, Siljan, Tønsberg og Stokke deltok i Borgestadklinikkens undersøkelse, som er utført av sosialantropolog Rosanne Kristiansen ved Høgskolen i Telemark.

Det er særlig det pedagogiske personalet i barnehagene og skolene som sier de har behov for mer kompetanse om barn i rusfamilier.

I undersøkelsen er det kun tre prosent som sier seg helt enig i at de har tilstrekkelig kompetanse til å identifisere tegn på at barn lider på grunn av et belastende rusmiddelmisbruk i familien.

Sosialantropolog Rosanne Kristiansen, som også er tilknyttet Borgestadklinikken, sier at de ansatte i barnehagene og skolene har behov for «alt» når det gjelder kompetanseheving på området, mens de ansatte i barnevernet og sosialtjenesten har en del erfaring fra før, men trenger mer spesialtilpasset komptanse.

- SKRIKENDE BEHOV

Ansatte i barnehagene og skolen fortalte til Kristiansen at de i grunnutdanningen kun hadde én dag hvor de lærte om rusproblematikk.

- Det er et skrikende behov for kompetanse. De etterlyste håndfaste verktøy - ikke vyer og visjoner. De etterlyste hvilke kjennetegn en skal se etter, hvordan en skal gå fram når en snakker med barna og hvordan en går fram når en snakker med foreldrene. Og de var interesserte i å høre historiene til de som har vært i en sånn situasjon som barn, og høre om hvilke tegn som ikke ble fanget opp, sier Kristiansen.

Hun anbefaler at barnehageansatte og de ansatte i grunnskolen får en felles opplæring og generell kompetanseheving i forhold til rusmidler. Når det gjelder ansatte i barnevern og sosialtjeneste mener hun at det er behov for en mer tilpasset kompetanseheving som samtaleverktøy, og innsyn i hvilke erfaringer voksne barn av misbrukere har.

- MÅ FØLGE OPP

- Det er veldig viktig at spesielt førskolelærere og lærere har kompetanse til å oppdage og følge opp barn som bor i hjem hvor det er rusmiddelproblematikk, siden de er den yrkesgruppen som møter alle barn. Og det er viktig at barn som bor i familier hvor det er problematikk av denne typen oppdages tidligst mulig, og at barnet og familien får hjelp så tidlig som mulig, siden disse barna er risikoutsatte i forhold til å utvikle egen misbruksproblematikk, påpeker Kristiansen.

Sosial- og helsedirektoratet varsler nå at de vil styrke kompetansen blant ansatte i barnehagene, skolene og barnevernet, blant annet ved å gå ut med mer informasjon.

Artikkeltags