Dersom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta ikke kommer til enighet om pensjon i mekling med arbeidsgiverorganisasjonen PBL blir det streik i åtte private barnehager i Skien fra førstkommende tirsdag. Disse barnehagene er truet av streik:

Gjerpenshavna barnehage
Maurtua barnehage
Klyveskogen barnehage
Kongerød barnehage
Limi barnehage
Kulturstien barnehage
Harmonien barnehage
Einaren barnehage

Det er uenighet om pensjon som er grunnen til at Riksmekleren nå har innkalt partene til mekling. I påvente av en ny og varig pensjonsordning, har flere tusen ansatte i private barnehager i PBL en midlertidig innskuddspensjon. De tre forbundene mener at det er nødvendig å heve innskuddssatsen i denne ordningen.

PBL krevde i forhandlingene en videreføring av den midlertidige innskuddsordningen på fem prosent for nye barnehager. Organisasjonenes krav var at dersom en slik ordning skulle videreføres, må innskuddet økes til syv prosent.

I tilskuddet fra det offentlige er det beregnet 13 prosent av kommunens lønnsutgifter til pensjon for ansatte i private barnehager. Tilskudd barnehagene får kan være langt høyere enn barnehagenes reelle utgifter til dette.

- Penger som det offentlige bevilger til pensjon, bør brukes til pensjon og ikke gå til andre formål, skriver de tre forbundene i en pressemelding.

1321 ansatte i 112 barnehager i Oslo, Bergen, Trondheim, Skien, Halden og Fredrikstad blir tatt ut i streik i første runde.