Satser på E134 som hovedvei

KAN BLI NY HOVEDVEI: Etter det TA kjenner til blir E134 over Haukelifjell en av to nye hovedveiforbindelser mellom øst og vest, mellom Oslo og Bergen. Noe som bare i Telemark kan bety investeringer på rundt ti milliarder kroner, hvis ikke mer. I dag legger Statens vegvesen fram sin innstilling om hva de prioriterer.

KAN BLI NY HOVEDVEI: Etter det TA kjenner til blir E134 over Haukelifjell en av to nye hovedveiforbindelser mellom øst og vest, mellom Oslo og Bergen. Noe som bare i Telemark kan bety investeringer på rundt ti milliarder kroner, hvis ikke mer. I dag legger Statens vegvesen fram sin innstilling om hva de prioriterer.

Artikkelen er over 5 år gammel

BAMBLE: Statens Vegvesen ønsker at E134 gjennom Telemark skal bli en av de to nye stamveiene mellom øst og vest, mellom Oslo og Bergen. Dette er akkurat gjort klart på en pressekonferanse som holdes i Samferdselsdepartementet. Strekningene som prioriteres er over Haukeli og over Hemsedal.

DEL

Det er svært gledelig at E134 løftes frem som den ene av to anbefalte strekningen som har størst samfunnsøkonomisk nytte. 

-Dette er en stor dag for Telemark og Norge. Det er en riktig anbefaling, og noe Telemark har jobbet for i mange år, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen. 

Telemark støtter fullt ut Vegvesenet sin konklusjon om å peke på to hovedkorridorer, som tar høyde for at øst/vest-forbindelsen ikke er et punkt-til-punkt samband, men skal dekke forbindelsen til hele Vestlandet, fra Stavanger til Sogn. Analysen viser det store potensialet det er for det norske samfunnet ved å utvikle dette sambandet.

-For Telemark er de viktigste effektene at vi får raskere og sikrere forbindelser østover og vestover. Arbeidsmarkedene blir større gjennom redusert reisetid. Strengen gjennom øvre Telemark og inn i Buskerud gir arbeidsmuligheter og grunnlag for næringsutvikling Dette vil forbedre markedsposisjonen til mange bedrifter, sier fylkesordføreren.

For Telemark vil dette bety milliardinvesteringer på veien gjennom fylket. I tillegg til det arbeidet som allerede er i gang mellom Gvammen og Århus.

I en tidligere rapport har Statens Vegvesen slått fast at man ved å bruke 29 milliarder kroner på å oppgradere E134 med en strekning over Rauland, samt nye tunneler og strekninger, vil man hvert år kunne oppnå en trafikknytte på 1,2 milliarder kroner per år. Reisetiden fra Sandvika til Bergen reduseres fra dagens åtte timer til rundt 4,5 timer. Dette meldte Aftenposten i dag.

Selv om Statens Vegvesen nå går inn for E134 som en av to hovedfartsårer, så er ikke det endelige vedtaket gjort. Saken skal ut på en lang høring. Og man må vente innbitt kamp fra flere som ønsker en annen strekning.

MANGE VIL

Det er flere fylker som har kjempet for sine veiprosjekter, fem strekninger har vært vurdert. Dette gjelder E134, Rv 7 over Hardangervidda, E16 over Filefjell, Rv 52 over Hemsedalsfjellet og Fv 50 mellom Hol og Aurland. Selv om den siste har vært ansett som uaktuell hele tiden.

VIKTIG FOR TELEMARK

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud var en av dem som deltok på pressekonferransen i ettermiddag.

– Også for meg blir det veldig spennende å se hva som ligger i rapporten. Men det er helt klart at dette er spennende og viktig for Telemark, på samme måte som det vil være det for de andre fylkene rundt de andre traseene, sa han i en forhåndskommentar til TA.

MILLIARD INVESTERING

Blir E134 til syvende og sist valg som ny stamvei mellom øst og vest vil dette utløse milliardinvesteringer når arbeidet starter opp. Og det er ikke snakk om småpenger for strekningen fra Kongsberg og over fjellet. Trolig er det snakk om investeringer på opp imot 30 milliarder kroner. Og rundt ti av disse milliardene vil havne i Telemark.

Det vil bli investeringer i strekningen fra Kongsberg til Gvammen. Her vil det trolig kunne bli firefeltsvei deler av strekningen.

NYE TUNNELER

Det blir store investeringer oppover mot Haukelifjell og det skal investeres i nye tunneler videre over fjellet.

På andre siden av fjellet, mot Bergen, vil det også trolig bli firefeltsvei deler av strekningen.

AVGJØRES TROLIG I 2017

Selv om E134 skulle bli pekt på av Statens vegvesen som den ene strekningen, er det likevel langt fram til endelig beslutning. Den kommer trolig ikke før Stortinget skal behandle Nasjonal Transportplan i 2017.

– Det som legges fram i dag er første milepæl. Deretter skal det hele ut på høring. Det vil nok bli en del kamper, sier Bård Hoksrud.  Han og samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen skal blant annet kjøre de fire strekningene før sommeren, to hver.

– Vi er opptatt av å få mest mulig kunnskap. Og vi skal sørge for at alle får sagt sitt, før den endelige avgjørelsen tas av regjering og storting. Trolig vil dette skje som en del av arbeidet med ny Nasjonal Transportplan.

Artikkeltags