Banksjef Jan Kleppe, var fram til fusjonen 1.1.2017 banksjef i Bamble Sparebank.

Etter fusjonen har han fungert som Viseadministrerende Banksjef. Valget av ny banksjef ga seg selv når Guste-Pedersen ønsket en mindre arbeidskrevende posisjon, skriver Trond Stangeby, styreleder i Skagerrak Sparebank, i en pressemelding fredag formiddag.

– Det har vært en utfordrende arbeidssituasjon de siste årene. En svært omfattende fusjonsprosess sammen med oppfølging av store og krevende engasjementer, har over tid medført en ekstrem arbeidsbelastning. Når fusjonen nå er gjennomført og utgangspunktet for den nye banken er det beste, følte jeg tiden var inne for en endring av arbeidsdagen, sier Jon Guste-Pedersen.

Guste-Pedersen fortsetter i banken, men går over i en posisjon hvor lang erfaring, faglig kompetanse og solide relasjoner skal utnyttes til bankens beste.

I og med at det er snakk om en intern endring av posisjoner, vil Jan Kleppe allerede på mandag 10.7.17 overta som Adm. Banksjef.