Bandak Group slår seg selv konkurs

KRISE I BANDAK GROUP: Det har oppstått krise i Bandak Group som er en hjørnestensbedrift i  Lunde.

KRISE I BANDAK GROUP: Det har oppstått krise i Bandak Group som er en hjørnestensbedrift i Lunde.

Artikkelen er over 3 år gammel

SKIEN/LUNDE: Bandak Group har begjært oppbud for morselskapet Bandak Group og Bandak Risor AS, mens intensjonen er å drive videre i Lunde og de øvrige datterselskapene.

DEL

Som TA har omtalt tidligere er det full krise i Bandak Group og nå kommer elendigheten til overflaten. Majoritetsaksjonæren Herkules private equity fund, DNB, de største kreditorene og småaksjonærene har vært gjennom en omfattende prosess. Men har ikke greid å komme til enighet om verken ny kapitaltiførsel, konvertering av gjeld til aksjekapital eller gjeldssanering. Den økonomiske situasjonen tillater ikke videre drift i Bandak Group og ved Bandak Risør.

Gruppen har i dag 355 ansatte og om lag 90 ansatte blir berørt av oppbudet. Derfor leverer styret i dag inn oppbud til Skifteretten. Den videre driften blir nå ivaretatt av bobestyrer og med DnB som eier.

– Tar hånd om ansatte

– Vi begjærer oppbud med tungt hjerte men er glade for at vi har funnet løsninger som gjør at vi klarer å videreføre driften i de øvrige datterselskapene, inkludert Lunde og det til tross for svært krevende tider i norsk olje- og offshoreindustri, sier administrerende direktør Per Gunnar Borhaug til TA.

– Det viktigste er nå at ansatte som mister jobbene blir tatt hånd om på en god måte samt at vi finner gode løsninger for kunder som blir berørt, legger Borhaug til.

Etter hva TA forstår er han nå på vei ut av konsernet. Tilliten skal være tynnslitt.

Fond

Herkules Private Equity Fond kjøpte seg inn i Bandak i januar 2010 og har siden kjøpt opp en  rekke selskaper for å skape kapasitet i subsea-segmentet. Det kraftige oljeprisfallet har ført til redusert kapasitet blant Bandaks kunder og arbeidsstokken er kuttet med 200 mann i 2014 og 2015.

Som TA har omtalt tidligere var resultatet for 2015 elendig med underskudd på 122 millioner kroner, etter de opplysninger avisen sitter inne med.

De største tapene har vært ved Bandak Risør AS som nå avvikles. 

Foruten i Lunde er det drift i Stavanger, Ålesund, Malaysia, Moss, Stavanger og Halden.

TA kommer tilbake med mer.

Artikkeltags