Det var i september 2016 kommunen fikk tips om at skipet M/S Sandstrand pumpet ut sand ved en eiendom i Finmarkstrand. Kommunen kjente ikke til tiltaket og grunneier og tiltakshaver erkjente også at det ikke var søkt om.

Noen dager senere var representanter fra kommunen på befaring, og det ble raskt konstatert at tiltaket var omfattende. I redegjørelsen fra tiltakshaver og Boston AS kom det fram at det ble fylt ut med 72 tonn masse på et areal på 200 kvadratmeter rundt eiendommen. 70 prosent i sjø og det resterende på land.

– Forsettlig

Etter en gjennomgang av saken ble enden på visa at administrasjonen ila Boston AS et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner i sommer. Boston AS er uenig, og i august kom klagen til kommunen. I forrige uke havnet den på politikernes bord, med en klar innstilling om ikke å ta klagen til følge. Et enstemmig teknisk utvalg støttet også dette.

Kommunen har allerede bedt grunneier om å rydde opp i tiltaket. I tillegg mener de altså at Boston AS har utført tiltaket vel vitende om at det ikke var lov og med fullt overlegg. Dette bestrider daglig leder Tor Vea, men argumentene nådde altså ikke fram. Nå sendes saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

– Jeg mener dette ikke er søknadspliktig fordi Plan- og bygningsloven gjelder i et strandbelte på 100 meter og ikke i sjøen. Vi er et seriøst firma som følge norske lover, uttalte Vea til TA i tilknytning til en annen liknende «sand-sak» i 2016.

– Fått klar beskjed

Saksbehandleren skriver at Vea ved flere ganger er gjort oppmerksom på at etablering av kunstige sandstrender er søknadspliktig. Både da skipet lå til kai i Langesund på vårparten i 2016, samt gjennom telefon og mailkorrespondanse med miljørådgiver i Porsgrunn kommune.

– Bamble kommune er derfor ikke i tvil om at forholdet til søknadsplikt er godt kjent for Tor Vea og Boston AS. Vi har i vår samlede vurdering av fastsettelse av gebyret lagt vekt på at overtredelsen er gjort i forretningsøyemed og derved bidratt til økonomisk gevinst. Det er også kjent at overtrederen gjentatte ganger har foretatt liknende operasjoner uten søknad andre plasser, heter det i saksframlegget.

Miljøkonsekvensene av tiltaket er vurdert til å være av betydelig negativ karakter og berører ifølge kommunen de kartlagte naturtypene «bløtbunnsområde i strandsonen» og «ålegresseng». Det påpekes også at saken kan skape presedens.