- Arealet som var et pent grøntområde er vandalisert til en danseplatting, som etter min mening ikke har noe i strandsonen å gjøre.

BAMBLE: Like sikkert som at sommeren kommer er det at tvister i skjærgården blomstrer opp. Nå har også driverne av havparadiset fått merke sterk misnøye fra en hytteeier tett på.