Vil ha svar på hva Senkveld-støtten på 300 000 har gått til

BAMBLE: Rådmannen bevilget 300 000 kroner fra kommunen for å sikre Senkveld-produksjonen til Langesund. Nå vil Mats Eirik Ekman Pettersen ha svar på hva pengene konkret har gått til.