Gå til sidens hovedinnhold

Ledningene vil krasje med ny E18-bro - nå må de rives

Artikkelen er over 3 år gammel

BAMBLE/PORSGRUNN: Dagens kraftlinjer kommer i konflikt med den nye E18-broa som skal bygges over Frierfjorden. Dermed må de rives.

Men kraftlinjene vil ikke bli flyttet langt. Det vil bli satt opp en ny mast på nordsiden, og to nye master på sørsiden av Frierfjorden som erstatning for dagens master.

- Vi har i noe tid vært kjent med at det ble behov for å flytte ledningen, fordi den kom for nær den nye brua over Brevikstrømmen. Vi har planlagt dette arbeidet, og fikk konsesjon 1. november. Dette innebærer bygging av tre nye master, med tilhørende ledningsstrekk, sier kommunikasjonssjef i Skagerak, Thor Bjørn Omnes, til TA.

Sterk vind kan skape trøbbel

Det er som kjent Nye Veier som planlagger byggingen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt. I den forbindelse skal det bygges en ny bro over Frierfjorden. Beregninger viser at det ved sterk vind vil være for korte sikkerhetsavstander mellom den nye broa og eksisterende kraftlinjer. Dermed må man ta grep før den nye veibroa kan bygges.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå gitt Skagerak Nett tillatelse til å flytte dagens kraftledning, opplyser direktoratet.

 

Dette har NVE gitt tillatelse til:

- Flytting av dagens kraftledning som krysser Frierfjorden mot vest.

- Bygging av ny mast på nordsiden og to nye master på sørsiden av Frierfjorden.

- Bygging av en cirka 150 meter lang anleggesvei inn til mastepunkt på nordsiden av Frierfjorden og en cirka 65 meter lang anleggsveg inn til mastepunkt på sørsiden av Frierfjorden.

- Riving av dagens ledning som krysser fjorden, riving av en mast på nordsiden av Frierfjorden og riving av to master på sørsiden av Frierfjorden.

Klart til bruk i 2018

Skageraks plan er at det nye anlegget skal stå klar til bruk høsten 2018.

- Det er inngått avtale med en entreprenør om bygging av det nye anlegget. Arbeidet skal ferdigstilles høsten 2018. Det gamle anlegget vil først rives når det nye står klart til bruk, informerer Omnes.

Kostnadene for prosjektet vil beløpe seg til noen millioner kroner.

- Kostnadene for anlegget er beregnet til cirka 14 millioner kroner. Denne kostnaden dekkes av Nye Veier, med unntak av forserte reinvesteringskostnader. Dette utgjør cirka 1 million kroner, og dekkes av Skagerak Nett, avslutter Omnes.