Brevet til justisministeren var et siste forsøk i få stoppet innstillingen om å flytte all passutstedelse til politistasjonen i Skien.

I brevet påpekte han blant annet at det utstedes rundt 3000 pass ved kontoret hvert år, nest mest i Telemark.  

– Det ytes rask og god service ved kontoret i Bamble og kontoret oppfyller enkelt kravene POD setter for utstedelse av pass, både i forhold til kompetanse, sikkerhet og fysiske krav. Publikum opplever svært god service ved Bamble lensmannskontor, i seg selv en grunn til at kontoret bør fortsette å utstede pass, skrev Kjeldal i brevet.

3000 får nytt pass på dette lensmannskontoret hvert år, men nå vil politiet ha alle til Skien

I løpet av høsten

11. september svarte Justis og beredskapsminister, Per-Willy Amundsen, men lite håp levnes om fortsatt passkontor på Stathelle.

– Jeg kan forstå at lokalisering av passkontor engasjerer lokalmiljøet. Som justis- og beredskapsminister er jeg opptatt av at passutstedelsen skjer med høy kvalitet og høy sikkerhet og at den blir så tilgjengelig for publikum som mulig, skriver Amundsen.

Han påpeker samtidig at både politimesterne og Politidirektoratet har vurdert saken før den ble sendt til departementet.

– Hvor i landet passutstedelse skal skje er til vurdering i departementet. I vurderingen inngår hensynet til sikkerhet, kvalitet i ID-kontrollen og tilgjengelighet for publikum. Hvor i landet passutstedelse vil skje, vil bli besluttet i løpet av høsten, avrunder Amundsen.