Morten Meen Gallefoss er leder for Interkommunalt utvalg for akutt forurensing i Telemark (IUA). Dermed er han en av mange innen lokal, nasjonal og internasjonal beredskap som skal bli satt på prøve i løpet av de neste dagene.

Sist gang han var med på noe liknende var da det virkelig var alvor, under Full City. Hendelsen har vært sentral i Kystverkets avgjørelse om å legge øvelsen nettopp hit.

– Mye har skjedd siden den gang, og vi lærte mye. Nå er vi bedre forberedt med tanke på både planverk og kompetanseheving som har skjedd. Vi har også øvd mer, sier Meen Gallefoss.

Alle detaljene i øvelsene vet han av naturlige grunner ikke, men det er på det rene at det skal skje en akutt forurensing med kjemikalier og olje, etter at en kjemikalietanker går på grunn. IUAs rolle er å lede landoperasjonen og koordinere innsatsmannskaper lokalt, i tillegg til styrker fra blant annet kystverket og norsk oljevernforening.

– Jeg får ansvaret for 120–130 mann, sier Gallefoss.

600 involverte

Store fartøy og mye transport av utstyr har for lengst satt sitt preg på Langesund. Totalt er det 18 større fartøy og 11 mindre båter som skal bistå i øvelsen. I tillegg kommer to fly, samt et helikopter og droner til å prege luftrommet. Helikopteret skal blant annet hente spesialstyrker som kommer fra Bergen og Oslo og fire disse ned på et fartøy nær havaristen.

Havaristen er et allerede godt kjent fartøy i regionen. I hele 18 år har kjemikalietankeren trafikkert mellom Rafnes og Kårstø, og nå lånes den altså ut til øvelsen av Statoil og rederiet Solvang ASA.

Totalt 600 personer vil være involvert og de fordeler seg på totalt 44 land. Deltakene land bak øvelsen er også Danmark, Sverige, Tyskland og EU.

– Svært viktig

Jan Kristoffersen fra IUA Telemark uttaler på kystverkets nettsider at han anser øvelsen som svært viktig for regionen.

– I Telemark har vi ansvar for landets største risikoregion knyttet til akutt forurensning. Vi har store landbaserte bedrifter med tilhørende maritim sjøtransport av farlig gods som utgjør et stort potensial for store forurensningshendelser, sier han.

Kristoffersen ser spesielt fram til at de får testet kjemikaliedykkerberedskap, samt gjennomføringen av strandrenseoperasjon med innsatsorganisering.

Tirsdag kommer også Kronprins Håkon for å få et innblikk i norsk olje- og kjemikalievern i praksis. Han skal bli med ut på sjøen, og skal også inn på stranda for å se arbeidet som gjøres der. Med i følget vil også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) være.