Her vil de sette en «stopper» for funkis og moderne bygg

BRYTES OPP: Det eldre bybildet brytes gradvis opp av ny bebyggelse. Det vil kommunen nå gjøre noe med ved å regulere større deler av byen. Deriblant området ytterst mot Furustranda.

BRYTES OPP: Det eldre bybildet brytes gradvis opp av ny bebyggelse. Det vil kommunen nå gjøre noe med ved å regulere større deler av byen. Deriblant området ytterst mot Furustranda.

Artikkelen er over 2 år gammel

LANGESUND: Langesund sentrum er strengt regulert, men i store deler av byen er det fortsatt «fritt fram» for private og utbyggere til å bygge hva de vil. Det vil kommunen nå gjøre noe med.

DEL

– Det eldre bybildet blir gradvis brutt opp, skriver rådmannen i saken som blir lagt frem for formannskapet denne uken.

Sakens realiteter er at sentrumsplanen for Langesund har sin begrensning i sør mot moloen og at bebyggelsen videre ut mot Tangen og oppover mot Langesund bad ligger utenfor. I all hovedsak ble bebyggelsen her oppført på 60-70-tallet og den har lenge vært relativt ensartet, påpekes det.

Litt etter litt har imidlertid endringene blitt mange, og det er dette kommunen nå ønsker å ta bedre kontroll over. Utviklingen omtales som både uheldig og ukontrollert. 

– I nyere tid blir denne bydelen utfordret av helt ny byggemetode og byggeskikk, skriver rådmannen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VERNESTATUS: Store deler av Langesund sentrum er regulert til bevaring og har høy regional vernestatus. Dette vil kommunen nå styrke ytterligere ved å regulere en større del av byen.

VERNESTATUS: Store deler av Langesund sentrum er regulert til bevaring og har høy regional vernestatus. Dette vil kommunen nå styrke ytterligere ved å regulere en større del av byen.

Må endre på planer

Rådmannen foreslår å bruke 1 million kroner på arbeidet med et utvidet reguleringsplan for byen. Rent praktisk vil også arbeidet medføre at det settes midlertidig stopp for nye prosjekter for både større utbyggere og private.

Mustad bygg sine planer om et tre etasjers leilighetsbygg ytterst i Vaterlandsgate mot Furustranda er et eksempel som eventuelt vil bli berørt. Da TA omtalte at de hadde kjøpt tomta i fjor, nevnte Mustad spesifikt at dette lå utenfor sentrumsplanen og at en dermed sto friere til å utvikle tomta. 

Med denne utviklingen kan det imidlertid se ut til at handlingsrommet blir vesentlig innskrenket.

Det foreslås at en ny reguleringsplan skal gi bestemmelser for både høyde, utnyttelse og boligform. Den skal også si noe om utsiktspunkter, stier og grøntstrukturer, samt om annen utnyttelse av tomta kalt «Rotet» og restområder for gjentetting til boliger.

– Siden det er flere utbyggere som er interessert i å renovere og bygge nytt innenfor foreslått areal, er det viktig at arbeidet gis prioritet, avslutter rådmannen i saksframlegget.

PÅ VENT: Utviklingen av denne tomta er blant noe av det som vil bli satt på vent om formannskapet støtter seg til arbeidet med å lage en ny reguleringsplan for Langesund.

PÅ VENT: Utviklingen av denne tomta er blant noe av det som vil bli satt på vent om formannskapet støtter seg til arbeidet med å lage en ny reguleringsplan for Langesund.

Artikkeltags