- Vi kan ikke sitte stille og se på at Kongens dam blir lagt ned

Artikkelen er over 3 år gammel

HERRE: Vedlikeholdsetterslepet på Kongens dam er stort. Nå ligger det an til at kommunen tar over eierskapet og en regning på anslagsvis 10-12 millioner kroner.