Frustrasjon og sinne - her blir dameieren stilt til veggs

BAMBLE: Kommunen lover at Kongens dam ikke vil bli revet. Frustrasjon og sinne mot dameier for at det er søkt om å rive Kongens dam setter likevel et tydelig preg på saken.