Som en kilde i Arbeiderpartiet sier til TA.

– Dette handler ikke om den jobben hun har gjort, dette er ren partipolitikk. Arbeiderpartiet har gjort et veldig godt valg, og har over 250 av landets ordførere. Da mener vi det vil være naturlig at vi også har lederen av KS, sier kilden.

KS er interesseorganisasjonen til landets kommuner og fylkeskommuner. Og blant annet forhandlingsmotpart for lærerne ved tariffoppgjør.

At Arbeiderpartiets Halvdan Skard satt som leder av KS i 20 år, gjennom skiftende valg, ser ikke ut til å ha noen betydning denne gangen.

Blir politisert

– Jeg synes det er veldig synd at KS blir politisert på denne måten, sier Gunn Marit Helgesen selv.

– Jeg har registrert at Arbeiderpartiet ønsker et bytte. Men vi får nå se hvordan landstinget i KS blir sammensatt først, sier Helgesen.

For selv om Arbeiderpartiet har langt over halvparten av landets ordførere, betyr ikke dette at partiet har flertall i KS.

– Ap har fått mange ordførere, men det er jo i samarbeid med mange andre partier. Det er jo konstellasjoner der de fleste av landets partier deltar rundt omkring, sier Helgesen.

– Så selv om partiet har fått mange ordførere, er det jo ikke dermed sagt at det vil gjelde i KS, sier Helgesen.

Håpe på støtte

Dermed kan hun håpe på støtte fra de andre partiene. Og trolig er det få som vil mene hun har gjort en dårlig jobb. Dermed blir det partipolitikken og hvem som er best på å forhandle, som vil avgjøre hvem som blir den neste lederen av KS.

En tydelig stemme

– Jeg tror at det viktigste for KS er at vi er tydelige, uansett hvilke partier som sitter i regjering. De gangene KS kanskje ikke har fungert som det bør, er jo historisk sett de gangene som organisasjonen har vært mest politisert. Jeg håper egentlig at de fleste av dem som i dag sitter i landsstyret i KS kan fortsette. Vi har nå et godt arbeidende styre med mange dyktige politikere, som vet hvordan dette fingerer.

Ikke med glede

TA er også kjent med at det ikke er sånn at det jubles internt i Arbeiderpartiet over den strategien partiet har lagt seg på. Men så langt er det ingen som har villet la seg intervjue. I Telemark er det også de som mener at Helgesen bør fortsette.