Bråstopp for nytt fortau - midt i veikrysset

FESET: Sofie Kaasa (10) og andre myke trafikanter langs Rønholtveien får en tryggere ferd gjennom boligfeltet når et nytt fortau nå opparbeides av kommunen. Men der det møter fylkesveien er det bråstopp. - Helt utrolig, sier velforeningen.