Tar tak ved Kongens dam - setter av en million kroner

BAMBLE: Et enstemmig kommunestyret har vedtatt å starte reguleringsplanarbeid for området rundt Kongens dam. En million kroner er satt av.