Miljørådgiver: – Forurenser som 8000 mennesker. Miljødirektoratet: – Ingen fare

BAMBLE/KRAGERØ: Bamble og Kragerø kommuner er sterkt kritisk til renseordningen det legges opp til ved smoltanlegget innerst i Fossingfjorden, men heller ikke Miljødirektoratet støtter bekymringen.