Det går fram på UDIs egne nettsider, mandag.

Allerede i august i år ble 7000 mottaksplasser lagt ned, men ingen av disse var i Telemark. Bakgrunnen for nedleggelsen var at det hadde kommet langt færre asylsøkere enn antatt.

Nå går UDI i gang med nok en runde. Tirsdag denne uken vil det bli klart hvor de legger ned ytterligere 3 800 mottaksplasser.

– Nå er vi der at vi må legge ned ytterligere 3 800 plasser.  Dette er i hovedsak ordinære mottaksplasser, men også noen hundre plasser i ordinær transitt. Dette berører dessverre mottaksansatte, kommuner og beboere, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg. |

Ifølge UDI vil de mottakene som nå legges ned, ha enten tre eller fire måneders oppsigelsestid. Det betyr at kontrakten vil fortsette fram til månedskiftet januar/februar neste år.

I Telemark er det åtte mottak, hvor kun ett av dem er mottak for enslige mindreårige. De resterende syv, i henholdsvis Skien, Porsgrunn, Tinn, Notodden og Nome, er ordinære asylmottak og kan derfor bli berørt, tirsdag.