I en søknad fra Statsbygg går det fram at det søkes etter tomt for etablering av mottaksberedskap i Skien. Det er nå behov for en tomt med nærhet til sentrum, med bra kollektivtilbud og bare områder over 15 mål er av interesse.

TA har tidligere omtalt at et alternativ i UDIs kriseplan for å takle flyktningestrømmen har vært flytende asylskip som kan romme opp mot 1000 flyktninger. Men nå ser det ut til at Stevneplassen kan være et alternativ.

– Det blir dumt å utelukke Stevneplassen, bekrefter assisterende rådmann Jan Petter Johansen i Skien kommune til TA.

Den kommunale tomten er på 60 mål, ligger sentralt og har voksenopplæringen like ved.

Politisk avgjørelse

Saken er nå oppe til vurdering hos rådmannen i Skien kommune, før den vil bli lagt fram for formannskapet og bystyret i begynnelsen av mai. Hva som blir anbefalt, blir kjent i slutten av april.

– Saken ligger til behandlig, forteller Johansen til TA.

Brakkeløsning

Det er ikke kjent om det er flere steder i Skien som er oppe til vurdering, men ifølge søknaden fra Statsbygg, innfrir Stevneplassen alle ønskene som den statlige forvaltningsbedriften ser etter.

Dersom valget faller på et nytt asylmottak på Stevneplassen vil det etter all sannsynlighet bli en brakkeleir som raskt kan etableres og eventuelt skaleres opp, ved behov.

UDI har estimert at så mange som 33 000 flyktninger kan komme til landet i 2016, men tar høyde for opp mot 60 000 flyktninger.