– Det er helt forferdelig. Det får så store ringvirkninger for både ansatte, beboere, huseiere og kanskje også kommunen. Så det er en trist dag i dag. Men vi akter å avslutte med stil, forsikrer mottaksleder Rita Jonassen til Telen, tirsdag ettermiddag.

TA kunne tidligere denne uken melde at Utlendingsdirektoratet skal legge ned ytterligere 3 800 mottaksplasser, etter å ha lagt ned 7000 tidligere i år. Tirsdag ettermiddag ble det kjent hvilke mottak som ville bli rammet, og Notodden mottakssenter var et av dem.

– Dette er i hovedsak ordinære mottaksplasser, men også noen hundre plasser i ordinær transitt. Dette berører dessverre mottaksansatte, kommuner og beboere, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg.

Mister jobben

Mottakssenteret har per i dag åtte ansatte. Disse vil miste jobben når mottakssenteret legges ned i månedsskiftet januar/februar neste år.

Notodden mottakssenter har, ifølge Telen, spesielt tilpasses barnefamilier, og hadde 180 plasser.

Det er Hero Norge AS som drifter mottaket.

Totalt 23 mottak

Av mottakene som nå legges ned er 610 plasser ved mottakene Gjøvik, Veumalleen, Moss statlige mottak og Vestre Toten statlige mottak i region Indre Øst.

I region Midt forsvinner 600 plasser ved Steinkjer mottak, Molde mottakssenter, Stjørdal mottakssenter og Ålesund mottakssenter, mens det i region Nord legges ned 631 plasser ved Skillevollen Rana mottak, Tromsø mottakssenter, Mosjøen statlige mottak og Lødingen.

580 plasser legges ned i Tønsberg, Horten, Notodden og Kvinesdal statlige mottak, 200 plasser forsvinner ved Skedsmo i region Øst og ved Radøytunet asylmottak, Sola, Sandnes og Årdal mottak legges 700 plasser ned.

I tillegg legges transittmottakene Haslemoen og Starum ned, og da forsvinner 560 plasser. Mottakene har enten tre eller fire måneders oppsigelsestid og vil dermed ha kontrakt fram til januar/februar 2017.

Ved utgangen av forrige uke bodde det 19.400 asylsøkere på norske mottak. Det er 11.000 færre enn ved årsskiftet.