Fredag 11. desember hadde UDI innleveringsfrist for tilbud om drift av ordinære asylmottak. Dette gjaldt en konkurranse på 4000 – 6000 plasser i Region Sør, som omfatter fylkene Aust-Agder, Telemark, Vest-Agder og Vestfold. Totalt kom det inn 16 tilbud, og tre av tilbudene gjelder Porsgrunn kommune.

Det kom blant annet inn tilbud fra selskapet Brevik statlige mottak AS, et selskap som nå er under stiftelse. Mottaket med 120 plasser er planlagt plassert på Korvetten, hvor de vil være mulighet for ytterligere 30 plasser.  

Hero Norge AS ønsker å opprette mottak ved gamle St. Josephs hospital i Porsgrunn sentrum. Og selskapet JES eiendom AS tilbyr å starte Snorre mottak med 80 plasser på Herøya.

UDI skal nå se på hvilke tilbud som er kvalifiserte, og har som mål å inngå avtaler innen midten av januar. Alle regionkontorene til UDI vil i løpet av de nærmeste dagene gå i dialog med ordførere og rådmenn i potensielle vertskommuner og gi informasjon om de enkelte tilbudene.