I Fyresdal hadde Hero avtale med UDI om et asylmottak med 150 plasser. Her skulle Hero leie den tidligere landbruksskolen på Foldsæ. Nå er avtalen avlyst.

– Tildelingen av plassene var med et forbehold om kommunale godkjenninger. Verken i Porsgrunn eller Fyresdal klarte de å få dette innen fristen vi hadde satt, 15. februar. Derfor blir ingen av mottakene realisert i denne omgang, sier Tormod Stavenes, regiondirektør i UDI Sør.

I Fyresdal ville ikke kommunen gi bruksendring for bygget som skulle brukes som mottak.

– Det er snakk om et mottak med 150 plasser, med mulighet for utvidelse til 180 plasser. Det mener vi er for mange. Vi har satt som vilkår at eier må oppgradere renseanlegget på stedet. Kommunen er ikke i stand til å bære kostnadene for dette. Eier har klaget på dette vedtaket fra administrasjonen, og denne klagen skal vi behandle politisk i kveld, sier ordfører Erik Skjervagen (Ap).

– Dere vet at det er for sent?

– Det er ikke vårt problem. Eieren av bygget sendte søknaden om bruksendring veldig sent. Vi fikk den først 31. januar. Men da responderte vi raskt, sier ordføreren.

Han sier kommunen har vært klar over at UDI ville kansellere avtalen hvis ikke de kommunale godkjenningene var på plass 15. februar.

– Det er heller ikke vårt problem. Vi er ikke interessert i å få dette mottaket. Vi mener det blir helt feil å legge et så stort mottak i en så liten kommune. Vi har protestert kraftig, men det bryr ikke UDI seg om, sier Skjervagen.

– Så du er tilfreds med at avtalen kanselleres?

– Ja, jeg er veldig fornøyd med avgjørelsen. Det ville være løgn å si noe annet.

I denne runden lyste UDI ut tilbud om drift av asylmottak med til sammen 30 000 plasser. Men de har ikke klart å få nok plasser til å dekke behovet.

– I region sør lyste vi ut 4–6000 plasser. Men i sum får vi langt færre plasser enn vi ønsket. Det betyr at det blir vanskeligere å avvikle akuttinkvarteringplasser, som vi blant annet har i Kragerø, Skinnarbu og Morgedal. Totalt har vi 604 akuttplasser i Telemark nå. Målet vårt er å avvikle alle slike akuttplasser snarest mulig. Men etter all sannsynlighet må vi forlenge flere av akuttplassene i regionen, sier Stavenes.

UDI planlegger en ny konkurranse om kort tid. Det er ikke avklart tidspunkt eller antall plasser ennå.

– Det blir ikke lenge til. Vi har behov for en mangedobling av det vi har klart i denne runden, sier Stavenes.