Toppleder måtte gå på dagen

Av

SKIEN: Fylkesordfører Sven Tore Løkslid bekrefter at lederen av Telemark Utviklingsfond, Terje Bakka er bedt om å fratre.