Provosert av norske butikkunder: - En skam

- Vi behandler folk i uniform som om de ikke er verdt noe, sier Nille-sjef Kjersti Hobøl.