Avisen har gått gjennom en liste fra Legemiddelverket over medisiner som har manglet ved norske apotek. Flere av medikamentene er livsviktige for tusenvis av nordmenn.

– Mangelen kan i verste fall føre til at pasienter ikke får livsnødvendig behandling. Det kan – dersom det er medisiner til sykehus – bety at legene må velge mellom pasienter som skal behandles eller ikke, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til VG.

Én av årsakene til medisinmangelen er ifølge Madsen at grossistene sender medisiner som var ment for det norske markedet til andre land for å tjene mer penger. Produsentene får større fortjeneste i andre land fordi det er fastsatte maksimalpriser på legemidler i Norge.

I Legemiddelverket er det opprettet en egen faggruppe som jobber med problematikken. Dessuten har Helsedirektoratet opprettet en nasjonal legemiddelberedskapskomité som skal bistå direktoratet med å koordinere arbeidet med forsyningssikkerhet i Norge.

– Legemiddelmangel har allerede eksistert i flere år, men trenden øker både nasjonalt og internasjonalt, sier avdelingsdirektør Marit Endresen i Helsedirektoratet.