Det sier Ordførende mester, Oscar Johan Andersen (68) i fylkets største losje, frimurernes St. Johanneslogen Humatitas til de tvende Liljer i Skien.

Den tidligere markedsdirektøren ved Porsgrunds porselænsfabrik AS og næringsrådgiver i Vekst i Grenland overtok kjedet etter direktør Ola Horg Jacobsen, også han fra Porsgrunn. Jacobsen rykket opp til Ordførerende mester i Første Orden Sandefjord Stewardloge, to hakk høyere i hierarkiet.

ANKLAGENE

Frimurerne - med alle sine samfunnstopper og opinionsdannere, konfronteres ofte med at deres lukkede verden skaper grunnlag for kameraderi og habilitetskonflikter.

I det politiske miljøet er det for øyeblikket bare frimurer, Kragerø-ordfører Erling Laland som har en posisjon å snakke om. Kragerø Blad Vestmars nyhetssjef Per Arne Eckholdt er også frimurer. I hans stand lokalt finner vi også andre losjefolk: TAs Trond Andersen og TAs sportsredaktør Runar Pedersen som er brødre hos frimurer-konkurrenten Odd Fellow, og NRKs Per Simon Mustvedt i Rotary.

FORBUDT

Ute i det levende livet møter broder broder. Og selv om frimurerne ikke går med skilt på seg, har de sine egne tegn og håndtrykk som signaliserer brorskapet overfor kjente og ukjente frender.

- Vi har nedfelt i våre lover at medlemsskapet ikke skal brukes til begunstigelse for noen annen broder. Det vi skal er å hjelpe, vise omsorg og omtanke.

- En ting er hva som står på trykk, noe annet hva som skjer i praksis?

- Jo. Også vi kan ha brudne kar. Men det står fast at slik skal det ikke være.

UTVIST

Frimurerne beskytter nødvendigvis ikke egne som kommer på kant med loven eller forgår seg på andre, negative måter. De kan bli ekskludert. Som det for eksempel skjedde med en av hovedrolleinnehaverne i Finance Credit-saken, opplyser Andersen.

ELITE?

I Den norske frimurerordenens 600 sider store matrikkel dominerer yrkestitler som tradisjonelt tilhører borgerskapet, middelklassen og overklassen. På listen fra Telemark, der godseier Herman Leopold Løvenskiold figurerer, er en sjelden konsulent og gårdbruker de «dårligste».

Andersen tilbakeviser imidlertid et frimurerne er en tumleplass bare for de vellykkede og velbeslåtte.

- Absolutt ikke. Før kan det kanskje ha vært litt «high class» noen steder. Men nå har vi medlemmer i alle samfunnslag.

SØK

Du kan bli frimurer ved å henvende deg direkte til losjen eller til enkeltmedlemmer du kjenner eller vet om. I Skien holder losjen jevnlige informasjonsmøter for slektninger og andre interesserte.

Får man to faddere som kan gå gode for deg, skal det fylles et skjema og så putrer «søknaden» i gryta en tid. Hvis du ikke får motbør fra ledelsen eller andre medlemmet kan du forberede deg på opptaksseremonien til 1. grads frimurer.

KJELTRINGER

Så lenge du fyller de formelle opptakskriteriene (se oversikten i reportasjen), sjekkes ikke bakgrunnen din - formelt eller uformelt - verken hos politiet, andre myndigheter eller arbeidsgiver. Men brødrene som går god for en kandidat kan sondere terrenget, opplyser Andersen.

- Dere krever at søkerne har ryddig økonomi. Hvorfor er det viktig?

- Jo, de skal ikke har rotet det til med underslag og slikt. Vi og medlemmene skal ha et bra omdømme.

- Hva med de som får seg en smell, en nedtur?

- Det er greit. Det kan jo skje alle. Vi snakker om notoriske kjeltringer. De ønsker vi ikke.

LIVET

Frimureriet handler mye om å stille seg søkende til livet og å ville ha noe mer ut av tilværelsen enn det materielle, sier Andersen.

Det betyr også sosialt arbeid og praktisk og økonomisk bistand til vanskeligstilte grupper. I tillegg driver Skiens-lojsen sin egene Dilsdalen feriekoloni ved Norsjø.

Medlemmene bruker rundt ett år per år på de første tre gradene. Men så tar det lenger tid å klatre i det pedagogiske gradssystemet. Det meste handler om menneskets foredling, etikk og moral basert på et kristent verdigrunnlag.

Selv ble mester Andersen tatt opp i 1983.

IKKE TEMA

- Hvis dere har en så stor sosial samvittighet, og er så samfunnsengasjerte, hvorfor engasjerer dere dere ikke i de vanlige politiske partiene og frivillige organisasjonene?

- Det er sikkert mange av oss som er med der også. Men som organisasjon kan vi ikke delta fordi politikk og religion ikke er noe diskusjonstema hos oss.

FAMILIEN FØRST

Ifølge frimurer-lovverket skal medlemmenes første prioritet være familien. Dernest jobben, så losjen. Målet er å være en så god familiefar som mulig, en så god samfunnsborger som råd.

- Om vi er bedre mennesker enn andre? Nei. Men som enkeltmennesker kan det være at man personlig kan bli et bedre menneske enn om man ikke hadde vært frimurer.