- Jeg frykter at Telemark på sikt kan få et dårligere akuttilbud, spesielt i forhold til akutt kirurgi. Det andre jeg frykter er at vi kan få en opprivende debatt og krangel mellom Telemark og Vestfold om hvor funksjoner og tilbud skal ligge, sier Robin Kåss.

Torsdag la administrerende direktør Bente Mikkelsen fram forslag til nye sykehusområder for hele Helse Sør-Øst. Mens både Østfold og Sørlandet skal fortsette som i dag, foreslår hun som ett av mange tiltak å slå sammen Telemark og Vestfold til ett område.

FRYKTER FORSKYVNING

- På kort sikt er Sykehuset Telemark robust, pasientene vil ikke merke store endringer som følge av dette forslaget umiddelbart. Men det jeg frykter er at det på sikt kan bli flytting av de viktigste funksjonene, sier Robin Kåss (Ap), som selv er lege.

- Noen spesialister mener at det må bo minst 200 000 mennesker i nedslagsfeltet til et sykehus for å ha et godt akuttkirurgisk tilbud. Da blir Sykehuset Telemark for lite. Det betyr at dette kan bli flytta til Tønsberg, noe som igjen vil bety at det ikke vil være noe slikt tilbud mellom Tønsberg og Kristiansand, sier Kåss.

Kåss håper nå at styret i Helse Sør-Øst setter foten ned på det kommende styremøtet.

- Det er viktig at det regionale helseforetaket forstår at de skal levere tjenester til alle. Dette er et dårlig forslag, sier han.

ER IKKE BEKYMRET

Direktør Arne Rui ved Sykehuset Telemark er ikke så veldig bekymret over forslaget som nå er lagt fram.

- Jeg har ikke fått lest det, men er blitt orientert av ledelsen i Helse Sør-Øst, sier han.

- Det som nå foreslås er ting vi har støttet opp om. Det ser ut til at det er enighet om at det kan være både framtidsrettet og fornuftig å definere Telemark og Vestfold som ett sykehusområde. I dette sykehusområdet skal vi så kunne gi alle medisinske tilbud, med unntak av det som universitetssykehusene tilbyr, sier han.

- Jeg oppfatter heller ikke at det er aktuelt å slå de to sykehusene sammen til ett sykehus, sier Rui.

SKAL UTREDE SAMARBEID

- Konsekvensene av dette vil etter min mening innebære at vi skal se nærmere på hvordan vi kan få til et enda tettere samarbeid enn det vi har i dag. Uten at jeg oppfatter at helseregionen legger spesielle føringer for hva som skal komme ut av dette samarbeidet. Jeg oppfatter ikke at det er lagt vanskelige føringer. Noe som betyr at vi skal fortsette det samarbeidet vi har hatt i mange år og videreutvikle dette til det beste for pasientene.

- Det viktigste er at det nå er en alminnelig erkjennelse av at forslag til endringer og løsninger må ha en legimitet både i lokalsamfunnene og ved sykehusene, sier Arne Rui.