Avgjørelse i Europadomstolen (EMD): Breivik-klage avgjøres torsdag

Dersom massedrapsdømte Anders Behring Breivikvinner mot Norge i Strasbourg torsdag, kan staten anke saken inn for storkammerbehandling. (NTB scanpix)

Dersom massedrapsdømte Anders Behring Breivikvinner mot Norge i Strasbourg torsdag, kan staten anke saken inn for storkammerbehandling. (NTB scanpix)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

I Strasbourg i dag faller avgjørelsen i Europadomstolen (EMD) om Anders Behring Breiviks klage mot Norge.

DEL

Breivik har klaget inn Norge for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3 om umenneskelig og nedverdigende behandling og artikkel 8, retten til privatliv, – alt knyttet til hans soningsforhold i fengselet.

Norge kan anke

Dersom massedrapsdømte Anders Behring Breivikvinner mot Norge i Strasbourg torsdag, kan staten anke saken inn for storkammerbehandling.

Breivik er dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011 der 77 mennesker ble drept.

Omfanget av isolasjon og kontroll i fengselet bryter med menneskerettighetene, mener Breivik. Etter å ha tapt på alle punkter i Borgarting lagmannsrett og fått anken avvist av Høyesterett, klagde Breivik – som har byttet navn til Fjotolf Hansen – saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Torsdag faller dommen.

Folkerettslig bundet

Professor Jon Petter Rui ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø sier til NTB at det er relativt sjelden, men ikke unikt, at vestlige demokratiske stater blir dømt for brudd på forbudet mot tortur og umenneskelig og uverdig behandling.

– Skulle Breivik vinne fram i saken mot Norge, så er staten folkerettslig bundet til å iverksette tiltak som gjør at menneskerettighetene ikke brytes. En eventuell fellende dom sier sjelden noe konkret om hvordan nasjonalstaten skal opptre for ikke å bryte menneskerettighetene, sier Rui.

Han legger til at Norge har tradisjon for å rette seg etter Strasbourg.

Storkammer

Staten, ved regjeringsadvokaten, har likevel en mulighet til å anke en eventuell fellende dom ved Menneskerettighetsdomstolen.

– Norge kan begjære en såkalt storkammerbehandling av saken. Det innebærer ny behandling med flere dommere. Som oftest bruker man da å ha muntlige forhandlinger, altså innlegg fra staten og fra klager etterfulgt av eventuelle spørsmål fra dommerne. Det skjer for åpen rett, sier Rui.

Jussprofessoren poengterer at det ikke ligger til hans rolle å ha noen mening om hvilket utfall som er sannsynlig i Breiviks sak mot Norge.

Artikkeltags