Her blir det ulovlig med mat, flytende væske og skarpe gjenstander

Gymsalen blir til rettssal når Skien fengsel huser rettssaken om Anders Behring Breiviks soningsforhold denne uken. Mediene fikk fredag et første overblikk over den provisoriske rettssalen i fengselet da de ble sluppet inn for å forhåndsrigge TV-kameraer og annet teknisk utstyr. Den terrordømte 37-åringen har stevnet staten fordi han mener soningsforholdene han er underlagt bryter med menneskerettighetene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham. Det er satt av fire dager til rettssaken, som starter tirsdag. Foto: Ole Berg-rusten

Gymsalen blir til rettssal når Skien fengsel huser rettssaken om Anders Behring Breiviks soningsforhold denne uken. Mediene fikk fredag et første overblikk over den provisoriske rettssalen i fengselet da de ble sluppet inn for å forhåndsrigge TV-kameraer og annet teknisk utstyr. Den terrordømte 37-åringen har stevnet staten fordi han mener soningsforholdene han er underlagt bryter med menneskerettighetene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham. Det er satt av fire dager til rettssaken, som starter tirsdag. Foto: Ole Berg-rusten

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

SKIEN: Det blir omfattende sikkerhetskontroll i gymsalen i Skien fengsel under Breivik-rettsaken som starter i morgen.

DEL

Tirsdag starter rettssaken hvor barnemorderen Anders Behring Breivik saksøker Norge for brudd på menneskerettighetene.

Det er ventet et massivt sikkerhetsoppbud i forbindelse med rettssaken, og politiet og fengselet har kalt inn betydelige ressurser. Det blir spesielt strengt vakthold rundt terroristen.

I likhet med rettssaken i 2012 er det stor internasjonal oppmerksomhet for Breivik. Anerkjente New York Times, CNN, Wall Street Journal, medier fra Sveits, Tyskland, Sverige og nyhetsbyråene Associated Press (AP) og Reuters er også akkreditert til gymsalen i Skien, hvor rettssaken skal gå. Også TA skal være tilstede under rettsaken.

22. juli-støttegruppen uttalte tidlig at de ønsket at rettssaken skulle gå i fengselet. Det har vært stor grad av hemmelighold rundt prosessen etter at søksmålet ble tatt ut i fjor sommer.

Strengt

Rettssaken starter tirsdag klokken 09.00. Breivik saksøker Norge for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8, som omhandler retten til respekt for privatliv og familieliv, og artikkel 3, som omhandler tortur.

I et brev Oslo tingrett har sendt ut til pressen presiseres følgende:

Reglene for hva du ikke kan ta med deg gjennom sikkerhetskontrollen, tilsvarer reglene på en flyplass.

Du kan for eksempel ikke ta med deg mat, flytende væske, spisse/skarpe gjenstander eller verktøy som kan forårsake alvorlig skade.

Unngå også klær med metall som vanskeliggjør personkontrollen.

Har du behov for medisiner, sprøyter eller liknende, må du ta med legeattest for dette. Legeattest/dokumentasjon for implantater av metall og pacemaker må også tas med

Omfattende adgangskontroll

Fra før er det også blitt kjent at det blir total flyforbud over fengselet.

- Vi har brukt god tid på å planlegge sikkerheten. Nå er Telemark fengsel avdeling Skien et fengsel med høyt sikkerhetsnivå, men i forbindelse med denne saken har vi brukt ekstra ressurser. Blant annet gjelder dette til adgangskontrollen og pressen komme til å merke det, sier fengselsleder Ole Kristoffer Borhaug til Nettavisen.

I brevet fra Oslo tingrett kommer det også frem at alt som tas med inn, for eksempel av arbeidsverktøy, blir gjennomlyst. Oslo tingrett oppfordrer også alle tilhørere til å ta med så lite som mulig.

- Vi har gode rutiner i fengselet, og alle tilhørerne har fått retningslinjer på hvordan de skal forholde seg. Den informasjonen som er gitt av Oslo tingrett sier mye om sikkerhetsnivået, forklarer Borhaug.

Bevæpnet politi

Politiet i Grenland kommer også til å være bevæpnet under rettssaken.

- Til slike enkeltoppdrag gjør politiet en risikovurdering. Det ble anbefalt et beskyttelsestiltak og politiet har valgt å følge den vurderingen, sier politiinspektør Annie Sandersen ved Grenland politistasjon til Nettavisen.

Hun forteller at de ikke har hatt tilsvarende oppdrag tidligere.

- Vi har satt av den tiden og ressursene for at oppdraget skal gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte. Vi har ikke hatt et slikt oppdrag tidligere, det finnes jo bare en av ham (Breivik), sier Sandersen.

Politiet har valgt å bevæpne seg selv om det ikke foreligger noen konkrete trusler i forbindelse med oppdraget.

- Vi har valgt den løsningen etter en risikovurdering, mer enn det ønsker jeg ikke å kommentere, avslutter politiinspektøren.

Politiet med på planlegging

Ledelsen i Skien fengsel har planlagt gjennomføringen av rettssaken i gymsalen med politiet i Telemark og Oslo tingrett.

- I tillegg har aktørene i saken vært med under planleggingen. Det er i utgangspunktet Oslo tingrett som har flyttet rettssalen over til fengselet. Så dem har vært en av de viktigste i planleggingen. Det er også naturlig at politiet har vært en av samarbeidspartnerne, avslutter Borhaug.

I straffesaken i 2012 ble barnemorderen dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år, etter å ha drept til sammen 77 mennesker etter å ha bombet Regjeringskvartalet og utført massedrap på Utøya 22. juli 2011.

NTB har laget en oversikt over programmet for gjennomføring av rettssaken. Nettavisen omtalte nylig at Breivik får i overkant av tre timer til sin forklaring i retten.

Tirsdag 15. mars:

9.00: Retten settes, innledning.

9.15: Innledningsforedrag: Breiviks prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik (3 timer).

12.45: Innledningsforedrag: Statens prosessfullmektig, advokat Marius Emberland (3 timer)

Onsdag 16. mars:

9.00: Breivik gir retten sin forklaring (3 timer).

13.00: Bevisførselen begynner, med vitnet Randi Rosenqvist, psykiatrispesialist og spesialrådgiver ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

15.00: Retten på befaring for å se Breiviks soningsforhold med egne øyne (lukkede dører)

Torsdag 17. mars:

9.00: Bevisførselen fortsetter, med vitnet Helga Fastrup Ervik, kontorsjef i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

10.30: Vitnet Knut Bjarkeid, direktør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt (delvis lukkede dører)

12.45: Vitnet Bjarne Haukeland, fengselslege ved Ila fengsel.

13.30: Vitnet Bjørn Draugedalen, fengselslege ved Skien fengsel

14.15: Vitnene Margit Kise og Tore Stenshagen, begge avdelingsledere ved Skien fengsel (delvis lukkede dører)

Fredag 18. mars:

9.00: Bevisførselen fortsetter hvis behov.

10.00: Sluttprosedyre: Breiviks prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik (rundt 3 timer).

13.30: Sluttprosedyre: Statens prosessfullmektig, advokat Marius Emberland (rundt 2 timer)

Artikkeltags