Les også: Liggetida skal ned

23. september skal blefjelladministrasjonen endelig legge frem hva de vil kutte bort. Spørsmålet blir hva styret kan godta. Sparekravet er på 30 millioner kroner og i går dukket det opp noen millioner til i forbindelse med usikkerhet angående inntjeningen ved å bytte pensjonsleverandør. I tillegg har sykehusforetaket hittil i år brukt 21 millioner mer enn budsjettert.

IKKE LIV LAGA

Sykehusdirektør Ivar Dahl bekreftet at det jobbes med varige endringer basert på forslagene i dokumentene «Blefjell sykehus 2012» og «Ledelsens arbeidsgruppe».

- Vi skal ha en faglig standard som er like god som andre steder, men vi skal fremme forslag som tar innover seg den økonomiske situasjonen som Blefjell er i. Det er vanskelig å kombinere begge kravene. Klarer vi ikke å levere like gode tjenester er ikke tilbudet liv laga. Da kommer ikke pasientene til å bruke oss, innrømmet han.

GAMLE KUTTFORSLAG

Han anbefalte derfor å bare ta utgangspunkt i å spare 22 millioner kroner - og foreløpig glemme de åtte nye millionene lønnsoppgjøret skapte - og pensjonsutfordringen på noen millioner.

Klinikksjef Narve Furnes er den som jobber tettest med omstillingene og skal legge frem forslagene den 23. september. Han ville ikke i går si rett ut at alle tidligere kuttforslag igjen er en del av potten, men bekreftet at det er det som er grunnlaget.

- 2012-dokumentene og de andre papirene er viktig grunnlagsinformasjon fordi de er gjennomarbeidet over lang tid - og legger føringer for hva vi arbeider med. Det er likevel for tidlig å si hva vi legger frem.

23. SEPTEMBER ER D-DAG

Furnes sier ledelsen i sykehuset vil legge frem det de synes er faglig viktig og at beslutningene som skal tas er opp til styret.

- Dere anbefaler jo en «helhetlig modell» i «Ledelsens arbeidsgruppe» - der dere for eksempel anbefaler å legge ned føden på Kongsberg?

- Du får meg ikke til å si hva vi legger frem. Det jeg sier er at vi jobber videre langs den aksen vi jobbet med tidligere - de faglige konsekvensene og konsekvensene for pasientene - i tråd med den økonomien som styret har bedt oss utrede.

- Vil alt komme på bordet 23. september?

- Ja.

FRA ORANSJE TIL RØDT

Asgeir Drugli, leder av Sykehusaksjonen Notodden, er ikke det minste i tvil om hvor landet ligger.

- Sykehusaksjonen Notodden går nå fra alarmberedskap oransje til rødt. Det er helt tydelig at Blefjell sykehus fremdeles er underlagt de samme urimelige innsparingskravene til Helse Sør-Øst. Ingenting er gjort i forhold til en ny inntektsmodell for sykehuset. Det fører til et behov for å foreta store og dramatiske tiltak for å opprettholde den falske balansen de blir bedt om å gjøre.

ALT ER PÅ BORDET IGJEN

- Tolker du det slik at alt er på bordet igjen?

- Ja, føden på Kongsberg, akuttfunksjoner på Notodden og akuttfunksjoner på Rjukan er nå på bordet igjen. Tiltak som ble utredet i forrige runde. De millionene som ble vedtatt spart ved nyttår - handlet bare om småting. Nå står de store omleggingene for tur. Det forrige styret sa at skulle man spare mer - så ville det bety strukturelle endringer. Da snakker vi omfattende nedleggelser, kanskje omgjøring av et sykehus til distriktsmedisinsk senter, tordnet Drugli.