Behovet for en akuttberedskap knyttet opp mot industrien i Grenland kan bli et avgjørende argument for at Sykehuset Telemark skal få beholde akuttfunksjoner også i framtida. Ammoniakktank, gasstransport og gasslagring, samt de mange arbeidsplassene knyttet til dette vil være viktig når styret i Helse Sør-Øst skal behandle dette spørsmålet senere i år. Det bekrefter administrerende direktør Bente Mikkelsen overfor TA.

KAN BLI BEGGE STEDER

- Styret har i sitt vedtak åpnet for at det kan være lokale forhold som tilsier at man bør ha akuttfunksjoner ved flere sykehus, sier Bente Mikkelsen.

Les også: Frykter ikke at akuttfunksjonene forsvinner

- I det videre arbeidet er det nå mange forhold som vi er nødt til å se nøye på å vurdere. Dette arbeidet skal nå foregå ute i helseforetakene. Ledelsen ved Sykehuset Telemark og Sykehuset Vestfold må se på disse tingene. Men det er ingen tvil om at forhold som blant annet beredskapsbehovet i Grenland vil være ete tungtveiende argument, sier Mikkelsen.

- Jeg er imidlertid sikker på at de to sykehusdirektørene vil finne gode løsninger.

SOM FAR OG SØNN

Noe humoristisk betegner Bente Mikkelsen de to sykehusdirektørene Arne Rui og Stein Kinserdal som far og sønn. Kanskje ikke så rart med tanke på at Steinar Kinserdal i en årrekke har vært Arne Ruis nestkommanderende, før han ble direktør ved Sykehuset Vestfold.

- De to tenker veldig likt, sier Bente Mikkelsen med et stort smil.

Mikkelsen sier også at det nå er viktig at de to helseforetakene får i gang gode dialoger med kommuner og politiske myndigheter i områdene.

- Det er viktig for oss å få fram at dette ikke er noe skrekkscenario. Men at vi arbeider for å kunne gi befolkningen et best mulig helsetilbud. Et tilbud som også er robust og oppegående om 20 til 30 år, sier hun.

HAR EN ÅPEN HOLDNING

Andreas Kjær, som er Telemarks representant i styret for Helse Sør-Øst er godt fornøyd med torsdagens møte.

- Jeg føler at vi har fått et vedtak der hele styret gir uttrykk for at alle innspill som nå kommer framover skal ta på alvor. Her er det ingen ting som er låst i utgangspunktet, sier Kjær.

Kjær tror også det at det meste taler for at Telemark vil få opprettholdt et fullverdig akuttilbud.

- Akuttberedskap i forhold til industrien er ett argument. Et annet argument er at Grenland er en storby med 100 000 innbyggere. Samt et bakland med 50 000 innbyggere, sier han.

Ut i fra dagens sakkunnskap ser jeg ingen ting som skulle tilsi at Grenland ikke må ha et akuttilbud, sier Andreas Kjær.

IKKE ETT FORETAK

Styret i Helse Sør-Øst vedtok i går at Telemark og Vestfold skal bli ett sykehusområde. Men i vedtaket ligger det ingen føringer for at de to sykehusene, samt psykiatrien i Vestfold, skal slå seg sammen til ett foretak.

Styret åpner også for at sykehusene på Rjukan og Notodden kan bli en del av det samme sykehusområdet. Men dette vil det nå være det videre arbeidet, inkludert en høringsrunde, som vil avgjøre. I styrets vedtak er det imidlertid gitt en åpning for at sykehusområdene kan bli justert på styremøte senere i år.